Welkom bij HVV Hattem

Volleyballen deels hervat!

Op zaterdagmiddag 6 maart waren het niet alleen de voetballers, maar ook de volleyballers die actief waren op de voetbalvelden bij vvHattem. De jeugd tot 18 jaar en senioren tot 27 jaar van de Hattemer Volleybalvereniging HVV kunnen met de huidige coronaregels eindelijk weer volleyballen! 

Enthousiasme

Trainen in onze vertrouwde thuisbasis De Marke is niet mogelijk. De seniorenteams hebben daar in oktober voor het laatst getraind. Daarom was het voornamelijk een gezellig en enthousiast weerzien op de Hattemse voetbalvelden. Iedereen stond te popelen om weer te volleyballen en aan de conditie te werken. Het was wennen in deze nieuwe omgeving en ook de volleybal voelde even vreemd aan. Uiteindelijk is er met veel speelvreugde getraind. Dit smaakt naar meer.

Gastvrijheid

HVV waardeert de gastvrijheid van vvHattem en de hulp van De Marke. Naast ons eigen materiaal is er met korfbalpalen en een oud volleybalnet van De Marke een 3e veld gemaakt. Zo kunnen 5 jeugdteams en 2 seniorenteams op de zaterdagmiddag trainen. 

Het is fijn dat verenigingen en instellingen elkaar helpen in deze coronaperiode. Zo kan iedereen binnen de geldende corona maatregelen zijn sport uitoefenen. We hopen deze samenwerking voort te zetten zolang De Marke dicht is. Alles hangt uiteraard af van de planning van vvHattem.